פעילויות עם "מה השאלה"

אפשרויות לפעילות:

 כלי בידי איש המקצוע – איש המקצוע בוחר את השאלה המתאימה.

 בחירה של המשתתף – המשתתף בוחר שאלות בתחום מסוים ודרך בחירת השאלות והתשובות מפתחים שיח מקדם.

 חולץ פקקים - כאשר מתמודדים עם נושא מסוים ומרגישים תקועים, שליפה אקראית של שאלות יכול להוציא מהתקיעות.

 עבודה בקבוצה – לשאול את כולם אותה שאלה, לשמוע איך כל אחד מתייחס לשאלה ולפתח שיח קבוצתי.

 אחד בוחר כולם עונים – מאפשרים למשתתף אחד לבחור שאלה / נושא שמעסיק אותו ביחס לעצמו ומבקשים משאר

המשתתפים להתייחס לשאלה ביחס אליו. חשוב לשים לב כי השיח מקדם ופורה ולא פוגעני.

 עבודה בזוגות – בוחרים נושא, יושבים בזוגות ומראיינים אחד את השני, מגיעים לתובנות ומשתפים.

 שאלות נושא – השאלות מחולקות לפי נושאים – לדוגמא כאשר מתמודדים עם קבלת החלטות ניתן לבחור את השאלות לקבלת החלטות ולהבהיר את הנושא. בחירת שאלות נושא מאפשרת להעמיק בנושא ולכוון להשגת מטרת השיח.

 שאלות סיטואציה – אפשר לקחת נושא או סיטואציה מטרידה ולהקיף אותה בשאלות מכל התחומים ובדרך כזו לתת לה בהירות רבה יותר.

 

 

לקבלת תרגילים נוספים עם מארז "מה השאלה" ככלי לניתוח מצבים – ניתן לקבל כאן

 

 

 לחנות "מה המצב"