הצייר המהיר – סרטון מדהים המראה כמה מהר אנו שופטים בני אדם.