ממוצרי "מה המצב"
מוצרים דיגיטליים, כל המוצרים

מוצרי "מה המצב"
מוצרים דיגיטליים, כל המוצרים

שיח רגשי

"מה המצב" – "הדרך שלך להצלחה שלהם"

כאן אפשר למצוא מגוון אפשרויות למפגשי אימון, טיפול, חינוך, והדרכה למפגשים אישיים וקבוצתיים.

המוצרים מאפשרים לך –
לבנות מפגשים מקצועיים, לגוון אותם ולקבל ביטחון בהעברת תהליכים במפגש אישי וקבוצתי.

המוצרים מאפשרים למונחה שלך –
לעבור תהליכים משמעותיים המותאמים לו ולצורך שלו.

המוצרים מחכים לך ואנחנו כאן בכל שאלה.

זוהר ויעל

דימוי עצמי

מה בשבילכן?

ספרייה דיגיטלית
מוצרים דיגיטליים
קורסים והדרכות
ערכות הקלפים

מאגר דיגיטלי משאירים חותם

קורסים והדרכות

קלפים טיפוליים