שישה עיוורים ופיל
על זווית ראיה ונקודת מבט

היה היו שישה עיוורים מאינדונזיה
שרצו ללמוד מהו פיל
כיוון שכולם עיוורים,
נדרשו כדי לדעת,
למשש במקום לצפות.

הראשון ניגש לפיל
וכך במקרה קרה,
שדווקא בבטן המחוספסת והקשה
הוא ניתקל
מיד התחיל הוא למלמל בהשתאות
הרי זה כמו קיר!

השני שאל הניב במקרה הגיע
צעק: "הו מה יש לנו כאן?
כל כך עגול וחלקלק וחד?
לי זה די ברור
שהפיל המופלא הוא
בערך כמו חנית!"

השלישי ניגש אל החיה
ואת החדק חש
"זה ממש ניראה לי כמו נחש"
קרא בהתרגשות.

הרביעי ניגש בהתלהבות רבה
ואת הרגל העבה חיבק בשתי ידיו
ומיד קרא: זהו עץ,
כאן לא צריך יועץ.

החמישי הניד את האוזן
והיא התעופפה.
אמר: בודאי, זו מניפה.

השישי, האחרון בחבורה
בא לו מאחור
ואת זנבה המיטלטל בשתי ידיו הוא חש
"הפיל הזה הוא בעיקר כמו חבל"
אמר ולא יסף.

וכך, שישה גברים מאינדונזיה
התווכחו והתווכחו והתווכחו…
קצת כל אחד צדק ובעיקר טעה.
מוסר השכל מהסיפור ברור לכל דרדק:
מהזווית של כל אחד, הוא כנראה צדק.

אך אין לשום איש בעולם
מונופול על צדק
לפיל יש אוזן וזנב, רגל שן וחדק.

לראות מה מתרחש מנגד,
אין העיוור יכול,
אך רבותי הן גם פקחים
אינם רואים הכל.

ע

ע

הסיפור הזה, ועוד הרבה קטעי קריאה נוספים נמצאים בצורה מרוכזת ובמקום אחד בקטגוריית "קטעי הקריאה" במועדון הכלים והדרכות שלנו.
פרטים על כל מה שתוכלו למצוא במועדון ניתן לראות כאן