זמן לעשרה עניינים/ יאנוש קורצ'ק

קטע קצר הממחיש עד כמה חשוב למצוא זמן לכל דבר.

קח לך זמן לעבודה – זה המחיר להצלחתך
קח לך זמן לחשיבה – זה מחיר הכוח שלך
קח לך זמן למשחקים –  זה סוד הנעורים שלך
קח לך זמן לקריאה – זה בסיס הידע שלך
קח לך זמן לשלווה – זה מסייע לך לשטוף את האבק מעיניך
קח לך זמן לחברות ולידידים – זהו מעיין האושר שלך
קח לך זמן לאחוות האדם – זה יבטיח לך את התרומות לזולתך
קח לך זמן לצחוק ולשובבות – זה יקל עליך את מעמסת החיים
קח לך זמן לחלומות – זה ימשוך את נפשך אלי הכוכבים
קח לך זמן לתכנון
ואז תהיה לך אפשרות לבצע את כל האחרים.