סרטון המתאר את החשיבות של הסבלנות, הדרך, התהליך כחלק מההצלחה.